015 - 21 24 313

Diplomatieke Festiviteiten

Rozema VerhuurbedrijfDiplomatieke Festiviteiten

(EN) Diplomatic festivities
Rozema Rental Company frequently assists embassies and other diplomatic events in the Netherlands, during national commemorations or celebrations in the homeland, or for a special visit of dignitaries, presentations, signature of treaties, receptions and staff appointments. We are proud of the relationships we have built with protocol officials with whom we have worked closely over the years to make this a successful business service of our company.
Please contact us: 015-212 43 13.

(SP) Festividades diplomáticas
La Compañía de Alquiler de Rozema con frecuencia asiste a embajadas y otros acontecimientos diplomáticos en los Países Bajos durante conmemoraciones nacionales o celebraciones en la patria, o para una visita especial de dignatarios, presentaciones, la firma de tratados, recepciones y citas de personal. Estamos orgullosos de las relaciones que hemos construido con funcionarios de protocolo con quien hemos trabajado estrechamente durante los años para hacer este un servicio comercial acertado de nuestra compañía.
Por favor póngase en contacto con nosotros: 015-212 43 13.

Diplomatieke festiviteiten

Rozema Verhuurbedrijf is ambassades en diplomatieke vestigingen in Nederland veelvuldig behulpzaam bij een nationale herdenking of viering in het thuisland, bij bezoek van hoge gasten, presentaties, ondertekening van verdragen, ontvangsten en personeelswisselingen. Wij zijn, mede op gezag van protocolfunctionarissen met wie wij een jarenlange vertrouwensrelatie hebben opgebouwd, trots op deze bijzondere dienstverlening door ons bedrijf.
Wij zijn voor u bereikbaar op 015-212 43 13.

Omschrijving Aantal Omschrijving Aantal
Koffiekop en schotel (Villeroy&Boch) Diversen borden (Villeroy&Boch)
Gebaksbordje porselein of glas Heetwaterapparaat
Koffielepeltje (Haagslofje) Koffieapparatuur
Gebaksvorkje (Haagslofje) Statafel
Schaaltje voor zoutjes of nootjes Buffettafel
Cocktaillepel voor bij nootjes Partytent
Wijnglas (Model Bouquet) Verlichting
Bierglas Warmtekachel
Port/sherry/vermouthglas Garderobe
Frisdrankglas Rode loper met paaltjes